Divemaster - DM PADI

 Pragniesz zrobić pierwszy krok w stronę profesjonalnego nurkowania? Twoja przygoda z profesjonalnym poziomem nurkowania rekreacyjnego rozpoczyna się wraz z programem PADI Divemaster. Divemaster PADI ściśle współpracuje z Instruktorem PADI. Podczas tego szkolenia poszerzysz swoją wiedzę o nurkowaniu i udoskonalisz swoje umiejętności na profesjonalnym poziomie. Kurs PADI DM rozwija Twoje zdolności przywódcze, kwalifikujące Ciebie do nadzorowania i wspierania działań nurkowych. Już wraz ze stopniem PADI DM zdobywasz zawód pożądany na całym świecie – podwodnego przewodnika. Umożliwia Ci to podjęcie pracy w centrach i ośrodkach nurkowych we wszystkich krajach. Stopień ten jest również warunkiem uczestnictwa w dalszych kursach na Asystenta Instruktora PADI i Open Water Scuba Instructor PADI, czyli otwiera Ci drogę do stopni instruktorskich w PADI.

 W trakcie programu Divemastera PADI nauczysz się zdolności przywódczych poprzez zajęcia stacjonarne jak i naukę własną. Ukończysz ćwiczenia z umiejętności nurkowych i wytrzymałości, a także ćwiczenia szkoleniowe, które skupiają się na zdolnościach organizacyjnych i rozwiązywaniu problemów, w tym również pomoc innym nurkom w poprawieniu ich umiejętności. Zdobywasz tę wiedzę poprzez zorganizowany staż bądź przez serię ćwiczeń.

Czego będziesz uczyć po kurs

Jako Divemaster Padi będziesz uprawniony do:

 • •    Nadzorowania czynności związanych z nurkowaniami szkoleniowymi lub nieszkoleniowymi poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami.
 • •    Asystowania Instruktorowi PADI podczas szkolenia na wodach basenopodobnych i otwartych.
 • •    Samodzielnego prowadzenia kursu i wydawania certyfikatów PADI Skin Diver (PADI Nurkowanie w ABC). Dotyczy to także prowadzenia Specjalistycznej misji podwodnej: nurkowanie w ABC w ramach programu PADI Seal Team (PADI Komando Foki).
 • •    Prowadzenia programu PADI Discover Snorkeling (PADI Odkryj pływanie w ABC).
 • •    Prowadzenia programu PADI Discover Local Diving (PADI Odkryj lokalne nurkowanie).
 • •    Przeprowadzania programu PADI Scuba Review (Powtórka z nurkowania PADI) dla certyfikowanych nurków lub nurków ze stopniem PADI Scuba Diver odświeżających swoje umiejętności.
 • •    Samodzielnego prowadzenia programu PADI Discover Scuba Diving (PADI Odkryj nurkowanie) w basenie lub wodach basenopodobnych, o ile Divemaster  PADI ukończył staż PADI DSD (PADI Discover Scuba Diving Leader).
 • •    Samodzielnego poprowadzenia wycieczki podwodnej podczas Nurkowań na wodach otwartych 2, 3 i 4 kursu PADI Open Water Diver, przy współczynniku 2:1.

 • •    Towarzyszenia, pod pośrednim nadzorem Instruktora, kursantom PADI Open Water Diver w trakcie płynięcia po powierzchni do punktu wejścia/wyjścia i z powrotem oraz podczas ćwiczeń z nawigacji, a także do nadzorowania pozostałych osób w grupie, kiedy Instruktor ćwiczy umiejętność z innymi kursantami.
 • •    Towarzyszenia kursantom, pod pośrednim nadzorem Instruktora PADI, podczas nurkowań typu Adventure lub nurkowań specjalizacji.
 • •    Przeprowadzania – pod pośrednim nadzorem Instruktora – kolejnych nurkowań w ramach programu PADI Discover Scuba Diving (PADI Odkryj nurkowanie), przy współczynniku 2:1 i po pomyślnym zaliczeniu przez uczestników pierwszego nurkowania z Instruktorem.
 • •    Prowadzenia, po ukończeniu właściwego szkolenia instruktorskiego, następujących kursów:
 • •    Cyfrowa fotografia podwodna PADI (PADI Digital Underwater Photography) pod kierunkiem Instruktora PADI;
 • •    Pierwsza pomoc tlenowa PADI (PADI Emergency Oxygen Provider).
 • •    Prowadzenia Kursy Pierwszej Pomocy EFR po ukończeniu kursu na Instruktora EFR.

Sprzęt nurkowy którego będziesz używać:

Będziesz korzystał z podstawowego sprzętu do nurkowania rekreacyjnego. Wykaz niezbędnych elementów znajdziesz ►tutaj.

Materiały które potrzebujesz:

 • •    Manual Divemastera PADI
 • •    Manual Instruktorski PADI
 • •    Teoria nurkowania - Zadania
 • •    Tabele RDP - wersja plastikowa
  •    Kalkulator eRDPML wraz z instrukcją użytkownika

Materiały zalecane:

znajdziesz ►tutaj

Wymagania wstępne:

Aby przystąpić do kursu Divemastera Padi musisz:

 • •    Ukończone 18 lat
 • •    Certyfikat PADI AOWD i PADI Rescue Diver (lub równoważne)
 • •    Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • •    Ukończony kurs EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (lub równoważne) w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • •    20 zalogowanych nurkowań (Uwaga aby zakończyć kurs potrzebujesz 60 zalogowanych nurkowań w tym udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnym i głębokim)

Zrób kolejny krok:

Ukończ kurs PADI Instructor Development Course (PADI IDC) i zostań instruktorem nurkowania PADI.

 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj