Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy OFA DAN
(Instruktor Pierwszej Pomocy Tlenowej przy Urazach Nurkowych DAN)

 

Kurs ten jest wstępnym poziomem szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu w wypadkach nurkowych. Skierowany jest do osób nurkujących oraz takich, które z racji zawodu mogą spotkać się z poszkodowanymi nurkami (załoga łodzi, grupy ratownictwa wodnego, personel bazy nurkowej).      Na poziomie profesjonalnym (Divemaster, Assistant Instruktor) kurs taki jest absolutnie niezbędny. Celem kursu jest nauczenie metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych z nurkowaniem (choroba dekompresyjna, tętniczy zator gazowy, podtopienie). Szczególny nacisk położony jest na efektywne sposoby podawania tlenu z użyciem różnych metod (przy oddychającym i nie oddychającym poszkodowanym).
 
Wymagania wstępne:
• kurs resuscytacji krążeniowo - oddechowej (CPR), zalecany EFR
 
Kurs podzielony jest na część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne.
Część teoretyczna realizowana jest na zasadzie wykładu z użyciem multimedialnej prezentacji.
 
Czego się nauczysz (część teoretyczna):
 
• Co to jest DAN?
• anatomia i fizjologia
• rozpoznawanie chorób nurkowych
• tlen i korzyści z jego zastosowania
• opis wyposażenia tlenowego
• używanie wyposażenia tlenowego
• zalecenia dla ratowników
 
Czego się nauczysz (część praktyczna):
 
• wstępna ocena poszkodowanego
• używanie zaworu na żądanie
• używanie innych masek
• podawanie tlenu różnymi sposobami
• montaż i demontaż zestawu tlenowego
• pozycja bezpieczna dal poszkodowanego i przygotowanie do transportu

Część praktyczna realizowana jest przy użyciu zestawu tlenowego.
 
Kurs zakończony jest scenariuszami wypadków i egzaminem, które potwierdzają opanowanie całej wiedzy i umiejętności. Po pozytywnym zaliczeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat DAN Oxygen Provider. Certyfikat ważny jest 24 miesiące.
 
Czas trwania kursu: 4,5 godziny.
 


 
Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj